Bảo vệ nguồn gen cây vải tổ

Trải qua gần 200 năm, cây vải tổ ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn mang giá

Sản lượng vải năm 2019 ước giảm 2/3 so với năm ngoái

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng vải thiều năm 2019 của tỉnh ước đạt khoảng 14.000 tấn, bằng 1/3 so với

Cung ứng trên 127 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Hội nông dân huyện đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Sự kiện