Cách phân biệt vải thiều Thanh Hà với vải Lục Ngạn và vài Trung Quốc

Tìm hiểu cách phân biệt Vải Thiều Thanh Hà với vải Lục Ngạn và vải Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc chọn được vải

Hải Dương: Sản xuất nông nghiệp và phát triển thị trường nông sản trong điều kiện hội nhập quốc tế

Hải Dương là một địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Qua hơn hai

Phát triển du lịch sinh thái sông Hương – Thanh Hà

Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng sông Hương – Thanh Hà thuộc huyện Thanh Hà đã và đang được tỉnh Hải Dương xác định là một trong bốn mô

Sự kiện