Thanh Hà hoàn thành Dự án “Cải tạo, bảo tồn cây vải tổ”

Dự án có các hạng mục: nhà thờ cụ Hoàng Văn Cơm (người có công đưa cây vải thiều đầu tiên về trồng tại thôn Thúy Lâm), nhà khách…

Sẵn sàng đưa quả vải xuất ngoại

Với chất lượng đã được khẳng định cùng với sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp và các ngành chức năng, quả vải Hải Dương được dự

Công ty Đồng Giao cam kết thu mua 10.000 tấn vải

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn quả vải chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, số vải đại trà sẽ để chế biến.

Sự kiện