Chi hơn 600 triệu đồng để bảo tồn gen quý cây vải tổ Thanh Hà

Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen quý cây vải tổ tại

Hợp Đức triển khai kế hoạch sáp nhập thôn

Xã Hợp Đức vừa triển khai kế hoạch sáp nhập 2 thôn Thống Lĩnh và Bá Hoàng.

Sản xuất rau củ quả theo phương pháp hữu cơ

Mô hình sản xuất rau hữu cơ tại xã Hồng Lạc (Thanh Hà) và xã Cộng Hòa (Nam Sách) cơ bản bảo đảm quy trình sản xuất không dùng

Sự kiện