Giá ổi trái vụ Liên Mạc tăng gấp đôi

Các hộ trồng ổi ở xã Liên Mạc (Thanh Hà) đang bước vào thời điểm thu hoạch ổi trái vụ, giá thu mua tại vườn từ 9.000-10.000 đồng/kg, tăng

Đồng Mẩn mùa vải chín

Khu vực Đồng Mẩn, xóm Bờ Đỗi, xã Thanh Khê (Thanh Hà) từ đầu mùa vải thiều đến nay, ngày nào cũng có từ 1 đến vài đoàn khách

Hơn 200 nghìn đồng một quả vải thiều ở Nhật Bản

Vải thiều “cực phẩm” trồng tại trang trại ở Nhật Bản có kích thước mỗi quả to tròn đều đặn, hàm lượng đường từ 15 độ trở lên, bán

Sự kiện