Đánh giá kết quả Tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội và ứng dụng công nghệ số trong phát triển bảo vệ thương hiệu vải thiều

Vụ vải năm 2018, tại Tuần lễ vải thiều Thanh Hà do UBND huyện và Tập đoàn An Việtphối hợp tổ chức đã bán được 100 tấn vải; nhằm

8 gợi ý để phát triển du lịch Hải Dương

Hải Dương có nhiều di tích lịch sử, lễ hội lớn, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều làng nghề khá nổi tiếng… Đây là những yếu tố

Cắt tỉa cành, chăm sóc được 80% diện tích trà vải chính vụ

Sau một vụ vải khá thắng lợi là lúc người dân trồng vải tập trung cắt tỉa, chăm sóc chuẩn bị cho vụ mới. Tùy theo trà vải, thời

Sự kiện