Vải thiều chín sớm Thanh Hà được mùa, chất lượng cao

Đến huyện Thanh Hà (Hải Dương) những ngày này, từ trong làng, ngoài xã, dọc theo tuyến đường tỉnh 390 khu Hà Đông, đâu đâu cũng bắt gặp không

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong mùa vải 2020

Nhằm đảm bảo tốt công tác trật tự an toàn trên địa bàn trong mùa thu hoạch vải năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch,

Xã Thanh Quang: Sản lượng vải sớm đạt trên 4.800 tấn

Hiện nay, diện tích vải u trứng trắng và trứng gai đã bắt đầu cho thu hoạch. Giá vải trứng trắng loại đẹp được thương lái thu mua trong

Sự kiện