Tập trung chăm sóc lúa mùa cuối vụ

Thời điểm này, các trà lúa mùa của huyện đang trong giai đoạn trỗ bông đến chín, một số diện tích lúa cấy lại đang đứng cái. Tuy nhiên

Khoa học và Công nghệ (số 4-2018)

Trong những năm gần đây, tỉnh Hải Dương đang dần phát huy hiệu quả tiềm năng trong việc phát triển sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tại hội thảo “Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại” do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương

Sự kiện