Sản lượng vải sớm của Thanh Cường ước đạt 1200 tấn

Năm nay xã Thanh Cường có 180 ha vải sớm, sản lượng Vải quả ước đạt 1.200 tấn, tăng 200 tấn so với năm ngoái.

Tập huấn truy xuất nguồn gốc cho vải thiều Thanh Hà 2018

Sáng 21/5 UBND huyện Thanh Hà phối hợp với Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn truy xuất nguồn gốc vải

Vải sớm vào mùa

Vải sớm năm nay được mùa, tiêu thụ nhanh, được giá nên nông dân ở huyện Thanh Hà rất phấn khởi.

Sự kiện