Chăm sóc vải theo tiêu chuẩn VietGAP ngay từ đầu vụ

Hiện nay, nông dân huyện Thanh Hà đã cắt tỉa, tạo tán xong cho diện tích vải sớm, đang loại bỏ cành lại sâu bệnh, cành trong tán, tạo tán và vệ sinh vườn vải thiều.

Để vải bảo đảm chất lượng, thuận lợi cho xuất khẩu, UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo ngay từ đầu vụ nông dân cần tích cực chăm sóc vải theo tiêu chuẩn VietGAP ở tất cả diện tích, thực hiện đúng quy trình, chỉ dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật được cho phép. Đối với những cây già cỗi, huyện khuyến cáo nông dân đốn sâu gốc để “trẻ hoá” cây; tập trung bón đủ lượng phân để cây hồi phục nhanh. Với diện tích vải trên đất trũng, dễ bị úng ngập cần giảm lượng phân đạm, tăng lượng phân lân.   

    PV (baohaiduong.vn)