Khắc phục ảnh hưởng của thời tiết đối với cây lúa, cây vải

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Hà khuyến cáo bà con nông dân cách khắc phục trong sản xuất do ảnh hưởng của thời tiết.

Trong những ngày vừa qua diễn biến thời tiết phức tạp, nắng gắt xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường. Đặc biệt những ngày gần đây nhiệt độ trong ngày xuống thấp ở mức từ 11-180C, lượng mưa xuân ít so với hàng năm, ẩm độ  không khí thấp 65-75%. Với nền nhiệt và độ ẩm như vậy ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây vải đang ra hoa chuẩn bị kết thúc thời kỳ chăm bón, cây lúa cơ bản đã cấy xong và vào thời kỳ chăm bón. Trung tâm DV nông nghiệp huyện đề nghị Khuyến nông viên cơ sở khuyến cáo các hộ nông dân cần lưu ý một số điểm sau: (Chi tiết xem tại đây)

BBT