Khắc phục lộc đông trên cây vải

Tuy qua chính tiết tiểu hàn (ngày 6-1) nhưng lộc đông trên cây vải còn non và dày đặc, phủ kín tán cây.


Lộc đông trên cây vải còn non và dày đặc

Nguyên nhân: Do vụ đông có nhiều nắng ấm, tiết tiểu hàn lại không có rét đậm, rét hại kéo dài. Mặt khác, do đặc điểm địa hình của từng vườn hoặc cơ địa của từng cây có nhiều thuận lợi về độ ẩm đất nên quá trình sinh trưởng dinh dưỡng đã lấn át quá trình sinh trưởng sinh thực.

Tác hại của lộc đông: Ở mật độ lộc dày đặc, cây vải sẽ không phát nụ ôm hoa nên không được thu hoạch.

Biện pháp khắc phục:

- Thực hiện khống chế sự phát triển và tiêu diệt lộc đông. Cụ thể, dùng dao sắc khoanh một vòng theo đường xoáy chôn ốc và chạm phần gỗ, ở phần dưới của từng cành chạc nhằm hạn chế sự vận chuyển quang hợp từ lá và chất khoáng do cây hút. Sau đó, pha 25ml phân bón lá thúc đẩy ra hoa xanh với 7-8 lít nước hoặc pha 10-12ml thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC với 10 lít nước phun ướt đều khắp mặt tán cây, sau 5- 7 ngày lộc non sẽ thui rụng.

- Làm bật mầm hoa: Sau khi lộc thui rụng, pha 25ml phân bón lá thúc đẩy ra hoa xanh + 10gram phân bón lá thúc đẩy ra hoa bột trong 8-10 lít nước và phun ướt đều khắp mặt tán lá.

 

KS. NGUYỄN HỮU VÂN (baohaiduong.vn)