Không phun thuốc khi hoa cái vải thiều nở

Hiện nay, tỷ lệ vải thiều ở huyện Thanh Hà ra hoa đạt 70%.

Để bảo đảm khả năng đậu quả cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân không phun thuốc khi hoa cái vải thiều nở. Ngoài ra, người dân cần tuân thủ cách sử dụng thuốc theo đúng quy trình trên bao bì và hướng dẫn của Trạm Bảo vệ thực vật huyện. Do mưa phùn nhiều, các phòng chuyên môn huyện Thanh Hà khuyến cáo nông dân dùng dung dịch Boóc-đô 1% phun phòng bệnh, định kỳ 3-5 ngày/lần. Trước khi phun nên rung cây cho nước bớt đọng để tăng hiệu quả của thuốc. Nếu thời tiết khô ráo, người dân có thể sử dụng các loại thuốc như Ridomil 68WG, Antracol 70WP, Carozate 72 WP để phun phòng trị bệnh sương mai. Riêng với vùng vải xuất khẩu cần sử dụng các loại thuốc Carozate 72WP, Melody Duo 66,75WP để phun phòng trị bệnh sương mai.

PV (baohaiduong.vn)