Quản lý tổng hợp sâu đục cuống quả vải trong sản xuất vải quả hàng hóa an toàn

Quy trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp sâu đục cuống quả vải được áp dụng trong quản lý tổng hợp sâu đục cuống quả vải theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho diện tích trồng vải ở Bắc Giang nói riêng, làm tài liệu tham khảo cho các vùng trồng vải trong cả nước nói chung.

1. Biện pháp canh tác

a. Vệ sinh vườn vải

Thường xuyên vệ sinh vườn và làm cỏ, hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ. Thu gom cành lá và quả rụng đem đốt hoặc ủ kín với vôi bột. Từ đầu mùa thu cần giữ thảm cỏ hoặc rải rơm rạ trên vườn để đảm bảo độ ẩm cho cây.

b. Phân bón

* Nguồn phân bón

- Sử dụng các loại phân bón không nhiễm hóa chất và các vi sinh vật gây hại. Không dùng các loại phân bón không rõ nguồn gốc.

- Sử dụng các nguồn phân chuồng đã được ủ hoai mục.

* Liều lượng phân bón:

Tuổi cây (năm)

Lượng phân bón (kg/cây/năm)

Hữu cơ hoai

Đạm Urê

Lân Supe

Kali Clorua

1 – 3 (chưa

cho quả)

15 – 20

0,25