Rét đậm kéo dài giúp vải Thanh Hà phân hóa mầm hoa thuận lợi

Rét đậm kéo dài giúp các trà vải ở  huyện Thanh Hà (Hải Dương) phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi hơn, hạn chế vải bị phát lộc.

Theo ông Ngô Bá Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện tại vải sớm ra hoa đạt gần 40%, vải thiều đang quá trình phân hóa mầm hoa. Trong thời gian qua, nông dân đã tích cực xử lý lộc đông nên hiện nay tỷ lệ lộc đông vải thiều chỉ chiếm 10-15% diện tích.

Huyện Thanh Hà đang tiếp tục hướng dẫn nông dân chăm sóc vải sớm để cây ra hoa, nở hoa thuận lợi. Đối với vải thiều, nông dân được hướng dẫn khống chế lộc đông bằng cách dùng hóa chất diệt lộc, giúp cây nhanh phân hóa mầm hoa. Những vùng có điều kiện thì không nên đưa nước vào vùng trồng vải để hạn chế vải phát lộc.

NINH TUÂN