Thêm 2 hoạt chất không được phép sử dụng tại vùng vải xuất khẩu

Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh vừa bổ sung thêm 2 hoạt chất thuốc BVTV tuyệt đối không được sử dụng tại vùng vải xuất khẩu.

Như vậy, năm nay sẽ có 7 chất cấm nông dân không được phép sử dụng cho vải đó là Iprodione, Difenoconazole, Carbezadim, Chlorothalonil, Cypemethrin, Trichlorfon và Abamectin.

Dựa trên các hoạt chất bị cấm sử dụng, Chi cục BVTV đã lọc ra danh mục các loại thuốc dành riêng cho vùng vải xuất khẩu. Có 49 loại thuốc được khuyến cáo sử dụng, 28 loại thuốc có chứa chất cấm nông dân đang dùng phổ biến. Chi cục BVTV yêu cầu các đại lý kinh doanh thuốc BVTV trong khu vực ký cam kết không được bán các loại thuốc có chứa 7 hoạt chất cấm trên, đồng thời giới thiệu các loại thuốc được phép sử dụng để nông dân lựa chọn.

 

PV (baohaiduong.vn)