Đảng bộ xã Phượng Hoàng 70 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 70 năm, vào ngày 13/5/1947, chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ xã Phượng Hoàng ngày nay được thành lập.

Cách đây 70 năm, vào ngày 13/5/1947, chi bộ Đảng đầu tiên- tiền  thân của Đảng bộ xã Phượng Hoàng ngày nay  được thành lập. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Phượng Hoàng luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua gian khó, lập nên trang sử vẻ vang trong hai cuộc trường chinh giữ nước. Trong giai đoạn mới, Phượng Hoàng đang khẳng định sức vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngược dòng thời gian lịch sử, Phượng Hoàng xa xưa là một vùng đất trũng, hoang sơ, các bãi cây sú, cây vẹt, cây dáng, cây quao là tích sử gắn liền với các tên gọi Đồng Quao; Đồng Dáng; Đồng Sú; Đồng Xăng. Trong chế độ thực dân phong kiến, người dân sống trong cảnh lầm than, người dân làm việc quanh năm mà không đủ cơm ăn áo mặc. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng ra đời, xã nhà đã thành lập các tổ tự vệ, vận động nhân dân tham gia phong trào diệt giặc đói, giặc dốt, tuyên truyền 10 chính sách của Việt Minh.

Ngày 13/5/1947 tại đền Yên Tự, thôn Văn Xuyên, xã Phượng Hoàng đã diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại, chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của đảng bộ xã Phượng Hoàng ngày nay được thành lập với 3 đảng viên. Đảng bộ xã Phượng Hoàng ra đời là một sự kiện chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào của cách mạng bấy giờ. Đây cũng  là thời kỳ gian khổ mà vẻ vang, Đảng bộ xã đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lãnh đạo phát triển tổ chức đảng; trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, cũng như trong phát triển kinh tế xã hội.

phuong hoang doi thay 2
Phượng Hoàng hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày

Trong dòng chảy của lịch sử những người con của quê hương Phượng Hoàng mãi tự hào về truyền thống anh hùng, về những đảng viên, những hạt nhân của Đảng bộ bấy giờ đã vượt lên hy sinh gian khổ lãnh đạo nhân dân vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Tổng kết trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân xã Phượng Hoàng đã tiễn đưa 985 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường. Đã có 117 người là liệt sỹ; 73 người là thương, bệnh binh; 18 người bị nhiễm chất độc Da cam DIOXIN; có 08 mẹ được phong tặng và truy tặng Mẹ VNAH. Sự hy sinh mất mát đó đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang của đảng bộ và nhân dân xã Phượng Hoàng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ khắc phục những mặt yếu kém, trì trệ trong sản xuất và quản lý, đổi mới tư duy, tập chung vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra một phong cách làm ăn mới, năng động, sáng tạo và hiệu quả; tích cực thực hiện nhiệm vụ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, đưa cơ giới vào đồng ruộng; thực hiện chăn nuôi theo hướng công nghiệp, phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại. Đảng bộ vừa có chủ trương tăng cường cơ sở vật chất, phát huy nguồn lực con người, vừa đẩy mạnh các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

phuong hoang doi thay 3
Nhân dân Phượng Hoàng tích cực xây dựng NTM

70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đã đi qua 2 cuộc kháng chiến với bao thắng lợi hào hùng, để hôm nay một Phượng Hoàng đang thay da đổi thịt, một Phượng Hoàng khởi sắc từng ngày đang hiển hiện ở mỗi vùng quê. “Tính hết năm 2016, tổng sản phẩm toàn xã ước đạt 210 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 tr đồng/người/năm. Đến nay, 100% các tuyến đường trong KDC đã được bê thông hóa, 100% số hộ có nhà kiên cố, 98% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Toàn xã có có 3/4 làng được công nhận là làng văn hóa. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng đi lên”. Ông Nguyễn Danh Phưởng – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã cho biết.

Trong công tác xây dựng Đảng, với truyền thống đoàn kết trong 70 năm qua, từ 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ xã Phượng Hoàng đã có 355 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ, có 182 đồng chí đã được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có 4 chi bộ nông thôn, 6 chi bộ trực thuộc.” Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, Đảng ủy xã cụ thể hóa nghị quyết bằng những đề án, kế hoạch theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, huy động mọi nguồn lực, cùng  nhân dân đồng lòng hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, phấn đấu hết năm 2019 đạt xã NTM” . Ông Phạm Hữu Thanh- Bí thư Đảng ủy xã nói.

phuong hoang doi thay 1
Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân Phượng Hoàng ngày càng nâng cao

Với những thành tựu và kinh nghiệm trong 70 xây dựng và phát triển, trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, Đảng bộ và nhân dân xã Phượng Hoàng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới đây, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể là nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020  đã đề ra. Xây dựng xã Phượng Hoàng trở  thành xã phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2019./.

Hoàng Mến