Đảng bộ xã Tân Việt 70 năm một chặng đường phát triển

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đảng bộ xã Tân Việt đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Cách đây 70 năm ngày 15/2/1947 chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ xã Tân Việt được thành lập. Sự ra đời của chi bộ Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt lớn về đường lối đấu tranh cách mạng, giải phóng quê hương, đất nước. Trải qua 70  năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đảng bộ xã Tân Việt đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tan Viet 70 nam
Trụ sở làm việc UBND xã Tân Việt được xây dựng khang trang

Tân Việt là xã có bề dày truyền thống cách mạng, nhân dân Tân Việt cần cù trong lao động, anh hùng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Thanh Hà, phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến, xây dựng tổ chức Việt Minh ở đây được phát triển rất sớm, đến tháng 5/1945 xã có 23 người tham gia mặt trận Việt Minh. Trước cách mạng tháng 8/ 1945 xã Tân Việt trở thành 1 cơ sở cách mạng tin cậy của huyện bộ Việt Minh Thanh hà. Ngày 25/5/1945 Tỉnh ủy đã lựa chọn chùa Vạn Tuế là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện.  Sáng ngày 3/8/1945 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của mặt trận Việt Minh và ủy ban cách mạng lâm thời huyện, nhân dân 3 thôn của Tân Việt đã đồng loạt nổi dậy xóa bỏ chính quyền phong kiến, lập ra chính quyền cách mạng lâm thời.

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhận thấy sự khó khăn khi chưa có chi bộ đảng trực tiếp lãnh đạo, huyện ủy thanh Hà đã cử cán bộ về địa phương bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào đảng. Ngày 10/12/1945  đồng chí Nguyễn Tuấn Từ, Nguyễn Tuấn Lự, Nguyễn Hữu Thuân được kết nạp vào đảng Cộng Sản Đông Dương. Ngày 15/2/1947 tại nhà đồng chí Nguyễn Đình Nhã thôn Ngọc Lộ, chi bộ Đảng xã Tân Việt được thành lập với 4 đảng viên gồm đồng chí Nguyễn Tuấn Lự, Nguyễn Hữu Thuân, Nguyễn Đình Nhã, Nguyễn Quang Đạm và chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Lự làm bí thư chi bộ. Sự ra đời của chi bộ đảng là một mốc son đánh dấu bước trưởng thành của chính quyền và nhân dân Tân Việt.

Ngay sau khi thành lập chi bộ đảng đã tập trung lãnh đạo, củng cố chính quyền, xây dựng các đoàn thể cứu quốc, lực lượng tự vệ, lãnh đạo nhân dân  tăng gia sản xuất cùng nước đánh thắng các đế quốc xâm lược.  Đội quân du kích xã dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đã dũng cảm chiến đấu không cho địch càn quét vào làng, bảo vệ an toàn cho nhân dân và cơ sở cách mạng. Năm 1950 phong trào chiến tranh du kích của Tân Việt phát triển đến đỉnh cao, quân dân du kích đã chiến đấu 10 trận, giết chết là làm bị thương hàng chục tên địch làm cho quân địch khiếp sợ, nhân dân nức lòng. Đặc biệt là sự dũng cảm không sự hy sinh của 2 nữ đảng viên Phạm Thị mão, Phạm Thị Xuyên đã tiếp sức cho quân và dân Tân Việt đánh thắng kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai bán nước.

Cuối năm 1950 thực dân Pháp tăng cường lập đồn bốt càn quét cơ sở cách mạng, khắp 4 bề của Tân Việt đều có bốt của địch. Lúc này một số cán bộ,đảng viên phải lui về hoạt động bí mật. 1 năm sau cán bộ và nhân dân Tân việt đã giết chết 2 tên địch gian ác khét tiếng, vận động hàng chục lính trở về với gia đình và phá tan bốt Tân Việt. Tổng kết 9 năm kháng chiến chống Pháp quân và nhân dân Tân Việt đã chiến đấu 52 trận, diệt 7 tên địch trong đó có 2 tên địch âu Phi và làm bị thương 13 tên địch,vận động hàng chục ngụy binh  bỏ hàng ngũ địch về với nhân dân. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế. Năm 1959  Chi bộ Đảng được huyện ủy Thanh hà ra quyết định thành lập Đảng bộ Xã Tân Việt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 3 ngọn cờ hồng phát triển  mạnh, đến cuối năm 1959 đã vận động được 90% số hộ gia đình vào HTX nông nghiệp, thành lập 10 HTX mua bán.

Năm 1967 đế quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc, Đảng bộ Tân Việt đã lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam. Để phục vụ cho kháng chiến Tân Việt đã xây dựng 1 đại đội dân quân gồm 3 trung đội, trong đó có 1 trung đội trực chiến tại xã, 1 trung đội do huyện điều động và xây dựng 3 chốt ở 3 thôn thực hiện nhiệm vụ bắn máy bay bay thấp. Đại đội dân quân đã tổ chức chiến đấu hàng chục trận, phối hợp bắn rơi 1 máy bay và bắt sống 1 phi công Mỹ trên địa bàn huyện.

Tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, Tân Việt đã động viên hàng nghìn người con quê hương lên đường bảo vệ tổ quốc, trên 190 liệt sỹ, 98 thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu tại khắp các chiến trường, 22 bà mẹ VNAH, nhiều đồng chí được công nhận Lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Với những thành tích đó, đảng bộ và nhân dân Tân Viêt được tặng Huân chương độc lập và  huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nhiều giấy khen, huân huy chương các loại.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đảng bộ Tân Việt đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương  ngày càng giàu mạnh. Ông Nguyễn Trọng Long- Bí thư đảng bộ xã cho biết: “Từ năm 1990 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Tân việt từ 6-7%/ năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt trên 33 triệu đồng/ người/ năm, chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM được quan tâm, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí. Các công trình điện đường trường, trạm được đầu tư xây dựng. Đến nay 100% tuyến đường giao thông thôn xóm được nhân dân bê tông hóa, 70% đường nội đồng ra đồng được cứng hóa và bê tông hóa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%. Cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường CĐ, ĐH ngày càng cao, an ninh quốc phòng vững mạnh. Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM, huyện ủy biểu dương. Đặc biệt năm 2016 , đảng bộ Tân việt được tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

70 năm ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Tân Việt đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao khó khăn, hy sinh gian khổ và giành được những thành tích đáng tự hào. Trong suốt quá trình phát triển đảng bộ luôn đoàn kết giữ vững ngọn cờ lãnh đạo nhân dân trong kháng chiến cũng như trong công cuộc đổi mới.

Trải qua 27 kỳ đại hội từ 1 chi bộ có 4 đảng viên, đến nay đảng bộ có 236 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, với trên 100 đảng viên đã được nhận Huy hiệu Đảng. Các thế hệ đảng viên của đảng bộ đã làm hết sức mình vì vai trò lãnh đạo, sự phát triển của quê hương, xứng đáng với tình cảm của nhân dân dành cho đảng bộ.

70 năm qua là cả một chặng đường dài, các thế hệ đảng viên của đảng bộ Tân Việt đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã  Tân Việt đã đạt được trong những năm qua là minh chứng sinh động về sự đoàn kết nhất trí, sự nhiệt tình cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Ông Nguyễn Trọng Long- Bí thư đảng bộ xã nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới đảng bộ Tân Việt tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân duy trì các tiêu chí đã đạt được của chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng NTM, vận động nhân dân hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ đạt xã NTM,góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng TSVM, xây dựng quê hương Tân Việt ngày càng giàu đẹp văn minh”.

Tự hào về những thành tựu đã đạt được trong 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tân Việt đang quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, để cùng bước vào thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ra sức xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thực sự vững mạnh để lãnh đạo nhân dân phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

                                            Nguyễn Hường