Hợp Đức khánh thành chùa Hoàng Bảo thôn Bá Hoàng

Xã Hợp Đức vừa tổ chức Lễ khánh thành một số hạng mục chính của khu di tích chùa Hoàng Bảo thôn Bá Hoàng.

Chua tho Hoang Ba
Các đại biểu cắt băng khánh thành

Các công trình được thi công làm 3 giai đoạn, với thời gian là 12 tháng. Trong đó, giai đoạn 1 thi công Ngôi Tam Bảo với thời gian 8 tháng; giai đoạn 2 xây dựng Cổng tam quan, lầu chuông trong 2 tháng; giai đoạn 3 tiến hành thi công Lầu Quan âm, khuôn viên, tường bao, sân vườn tháp… với thời gian 2 tháng. Tổng kinh phí xây dựng tất cả các hạng mục trên là hơn 5 tỷ đồng, toàn bộ do anh Nguyễn Văn Mạnh – người con quê hương thôn Bá Hoàng tài trợ.

Chùa Hoàng Bảo được xây dựng vào khoảng thể kỷ 19, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Trong những năm kháng chiến, chùa là nơi che giấu cho nhiều cán bộ, dân quân du kích hoạt động chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa cũ bị tàn phá nặng nề. Đến năm 1994, chùa được nhân dân phát tâm công đức xây dựng lại. Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần tu sửa nhưng chùa ngày một xuống cấp.

Đầu năm 2018, được sự phát tâm công đức của gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh – người con quê hương đang làm ăn sinh sống tại Hà Nội. Các hạng mục của chùa đã được đầu tư xây dựng lại.

Ngôi chùa hoàn thành, đã góp phần giúp người dân trong thôn nói riêng và xã Hợp Đức nói chung, có thêm một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh vô cùng khang trang, tố hảo. Góp phần duy trì và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, gắn chặt tình đoàn kết xóm làng, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh./.

Đức Anh