Hợp Đức triển khai kế hoạch sáp nhập thôn

Xã Hợp Đức vừa triển khai kế hoạch sáp nhập 2 thôn Thống Lĩnh và Bá Hoàng.

sat nhap thon 1
Nhà văn hóa thôn Bá Hoàng

Theo đó, để chuẩn bị cho việc sáp nhập thôn, Hợp Đức đã thành lập BCĐ gồm 23 thành viên, do Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã làm trưởng BCĐ và phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Đồng thời xây dựng dự thảo đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Hợp Đức là 1 xã nhỏ với có 4 thôn gồm: Thống Lĩnh, Bá Hoàng, Nhân Hiền và Bá Nha. Thực hiện đề án sắp xếp sáp nhập thôn, KDC, địa phương sẽ tiến hành sáp nhập 2 thôn Bá Hoàng và Thống Lĩnh thành 1 thôn, lấy tên gọi là thôn Lĩnh Hoàng.

sat nhap thon 2
2 thôn sau khi sáp nhập sẽ có tên là Lĩnh Hoàng

Tới đây, UBND xã sẽ phối hợp với UB MTTQ tổ chức lấy ý kiến của cử tri ở hai thôn Thống Lĩnh và Bá Hoàng về Đề án sáp nhập thôn; Tổng hợp các ý kiến và lập biên bản lấy ý kiến về Đề án. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cử tri ở hai thôn xong trước ngày 20/12/2018.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của cử tri, UBND xã sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/01/2019. Sau khi có Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện. Thời gian hoàn thành việc sáp nhập thành lập thôn mới xong trước ngày 30/6/2019./.

Đức Anh