Huyện Thanh Hà công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 10/5, huyện Thanh Hà tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành tới dự.

Cong bo QG dat chuan NTM 2022 1
Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng huyện NTM

Từ năm 2011-2020, huyện Thanh Hà đã huy động 1.645 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 – 2020 bình quân đạt 16,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Năm 2011, tỷ trọng ngành nông nghiệp gần 50%, công nghiệp – xây dựng trên 30%, thương mại – dịch vụ 20%. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng lên 47,3%, thương mại – dịch vụ tăng lên 28,8%, nông nghiệp giảm còn 23,9%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,6% năm 2011 xuống còn 1,59% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng từ 16,4 triệu đồng so với năm 2011 lên 59,1 triệu đồng năm 2021.

Cong bo QG dat chuan NTM 2022 2
Ông Trịnh Văn Thiện – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng huyện nông thôn mới 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Thế Hùng ghi nhận, biểu dương thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà trong 10 năm xây dựng NTM.


Cong bo QG dat chuan NTM 2022 3
Chủ tịch UBND Tỉnh – Triệu Thế Hùng phát biểu tại lễ công bố huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch UBND Tỉnh – Triệu Thế Hùng đề nghị tập thể Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục phát huy truyền thống lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Với phương châm thích ứng linh hoạt và tăng trưởng bứt phá, Thanh Hà cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng riêng có lợi thế khác biệt; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra đột phá về phát triển kinh tế – xã hội. Quán triệt quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; bảo đảm đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đạt trình độ, chất lượng cao hơn, đặc biệt là chỉ số hạnh phúc của người dân phải ngày càng được nâng cao hơn. Cần bám sát chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số để có định hướng ưu tiên phát triển. Tập trung xây dựng thôn thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Cần làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường liên kết bền vững. Mở rộng quy mô sản xuất, khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá.

Cong bo QG dat chuan NTM 2022 4
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà

Cong bo QG dat chuan NTM 2022 5
Đồng thời đã trao bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Cong bo QG dat chuan NTM 2022 6
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Mạnh đã phát động thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ./.

Lương Hà – Lê Tuyến