Khu 2, thị trấn Thanh Hà với phòng trào xây dưng đời sống văn hóa ở Khu dân cư

Sau nhiều năm triển khai thực hiện quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa, Khu 2 thị trấn Thanh Hà đã được UBND huyện công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2015.

Khu 2 TT Thanh Ha 2

Ngược dòng lịch sử, khu 2 thị trấn Thanh Hà được hành thành từ xa xưa với cái tên thân thuộc Xóm Sậy 1, nhân dân trong khu chủ yếu sống bằng nghề lúa nước và trồng cây ăn quả. Trước khi hòa bình lập lại khu thuộc xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà. Nay là Khu 2 thị trấn Thanh Hà.

Với đặc điểm thuần nông, chi bộ Đảng chính quyền luôn xác định phải phát triển kinh tế từ chính mảnh ruộng và bằng chính từ bàn tay cần cù lao động của bà con nông dân. Vì vậy, bên cạnh việc chuyển dịch cơ cấu mùa vụ hợp lý, khu 2 tích cực tập huấn khoa học kĩ thuật cho bà con nông dân, chú trọng đưa các giống mới có những ưu điểm như cho năng xuất cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, bà con trong khu cũng phát triển thêm một số ngành nghề dịch vụ khác, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong Khu. Nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân trong khu ngày được nâng cao. 100% số hộ trong khu có nhà ngói và cao tầng. Tỷ lệ hộ giàu chiếm 50%, số hộ khá chiếm 30%, hộ trung bình là 20%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 28 triệu đồng/người/năm.

Khu 2 TT Thanh Ha 1

Trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, khu 2 đã lấy các tổ chức quần chúng, các đoàn thể làm nòng cốt và với phương châm đảng viên gương mẫu đi trước, nhân dân học tập làm theo. Chi bộ đảng Khu 2 có 19 đảng viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đoàn kết phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, được nhân dân tin tưởng và làm theo. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, các đoàn thể quần chúng như chi Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Người cao tuổi đều tích cực thi đua xây dựng phong trào. Với sự đồng lòng phát huy dân chủ và tập hợp sức mạnh của toàn dân, bộ mặt Khu 2 ngày càng được khởi sắc. Khu đã đầu tư hàng tỷ đồng để kiên cố hóa 100% đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, sân bóng chuyền, cầu lông… Các gia đình đều thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và quy ước khu văn hóa, cũng như thực hiện nghiêm việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình không sinh con thứ 3, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua bình xét hàng năm có 95% các hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa, Khu 2 thị trấn Thanh Hà đã được UBND huyện công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2015. Đây là phần thưởng xứng đáng với thành tích đã đạt được trong phong trào” xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Qua việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu dân cư 2 thị trấn Thanh Hà được nâng lên, đời sống văn hoá ngày càng phong phú, nhân dân đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ vững kỷ cương phép nước, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tạo sự yên lành tại cộng đồng dân cư. Khu dân cư số 2 thị trấn Thanh Hà phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa trong những năm tiếp theo.

Hoàng Mến