Làng Đông đón Bằng công nhận Danh hiệu làng văn hóa

Năm 2015, xã Hồng Lạc có 3 làng được công nhận Danh hiệu Làng văn hoá, nâng tổng số làng văn hoá của xã lên 5/8 làng.

Lang dong 2

Sáng ngày 03/4/2016, Làng Đông, xã Hồng Lạc đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận Danh hiệu Làng văn hóa.

Lang dong 3

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong những năm qua dưới sự  lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và nhân dân làng Đông đã gặt hái được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dân trong làng đã tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng năng suất lúa hàng năm luôn đạt ở mức cao, các ngành nghề kinh doanh trong thôn được phát triển, từ đó đã góp phần đưa đời sống của nhân dân ngày một phát triển. Số hộ khá ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm  bình quân thu nhập đầu người đạt 30 triệu đồng/ người/ năm. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều tăng. Bên cạnh đó làng còn luôn đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp với nhà nước, với địa phương trong việc vận động các gia đình, dòng họ thực hiện tốt hương ước quy ước của làng và vận động nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Lang dong 4

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015 làng Đông đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận là làng văn hóa năm 2015.

                                                                      Lê Tuyến