Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở xã Thanh Sơn

Trong những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn được người dân xã Thanh Sơn tích cực hưởng ứng.

Chỉ tính 4 tháng trở lại đây, toàn xã đã làm được trên 1,8km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường được làm mới rộng từ 3 đến 3,5m và dày 18cm bê tông. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ trên 412 tấn xi măng, còn lại là nhân dân đóng góp với tổng số tiền khoảng 700 trđ. Trung bình mỗi khẩu góp là 150 nghìn đồng, cao nhất là 3 trđ/ khẩu. Phần lớn các tuyến đường đã làm chủ yếu ở thôn Tráng Liệt. Đây cũng là thôn có phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chuẩn NTM phát triển mạnh trong toàn xã.

thanh-son

Theo dự kiến tới đây, Thanh Sơn sẽ thi công làm 930 m đường, đoạn từ cống Ba Đa ra đê ở thôn Tráng Liệt và từ nghĩa trang nhân dân đến dốc đê xóm 15. Để làm các tuyến đường trên bê tông hóa, các cơ sở thôn, xóm đang vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường. Dự kiến đầu tháng 11 này, địa phương sẽ thi công tuyến đường trên./.

                                                                Ngọc Hà