Thanh Hà, Bình Giang trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng

* Tính đến nay, toàn huyện Thanh Hà có 363 bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã trao Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhẽ ở xã Tân An và và đại diện thân nhân của 11 mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng ở 10 xã trong huyện; Bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng và mong muốn các Mẹ cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…
* Huyện Bình Giang cũng vừa tổ chức Lễ trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 73 mẹ trên địa bàn huyện, trong đó có 2 Mẹ còn sống, 71 Mẹ được truy tặng. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những cống hiến vĩ đại của các Mẹ VNAH, Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa phong trào này trong những năm tiếp theo.

Tổng hợp CTV (haiduongtv.com.vn)