VKS huyện Thanh Hà chú trọng kiểm sát trong lĩnh vực hình sự

Từ đầu năm đến nay, VKSND huyện Thanh Hà đã phối hợp với cơ quan điều tra làm tốt việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đã kiểm sát giải quyết 34 vụ với 49 bị can, đề nghị truy tố 33 vụ, với 47 bị can. Trong đó xác định được 6 vụ án trọng điểm và 1 vụ án rút ngọn. VKS huyện cũng đã kiểm sát xét xử 32 vụ, với 44 bị cáo; phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử lưu động 15 vụ và tổ 6 phiên tòa để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của KSV tại phiên tòa.

Các bản án khi đưa ra truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, góp phần hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội và không làm oan người vô tội. Bên cạnh đó việc giải quyết kiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và những việc khác theo quy định của pháp luật cũng luôn được đơn vị coi trọng và thực hiện có hiệu quả.

Nguyễn Hùng (haiduongtv.com.vn)