Trà vải chính vụ có 50% cây nhú hoa

Toàn huyện hiện có 3.865ha vải. Trong đó, trà vải sớm là 1.300ha, gần 2.600ha trà vải chính vụ.

hoa vai tai xa Thanh Cuong nam 20161

Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay trà vải sớm (U trứng) đã ra hoa, tỷ lệ ra hoa đạt trên 90%; trà vải nhỡ gồm U hồng, U thâm, Tàu lai đang ra hoa, tỷ lệ ra hoa ước đạt trên 80%. Trà vải chính vụ đang phân hóa mầm hoa và đã có khoảng 50% cây nhú hoa.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến cáo bà con làm vườn theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp chăm sóc diện tích vải đã ra hoa, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý những diện tích vải ra lộc hoặc ra hoa xen lộc; chủ động chăm sóc, giữ ẩm, bổ sung dinh dưỡng cho những cây vải đã ra hoa và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ nụ, hoa vải; đặc biệt chú ý phòng trừ bệnh sương mai hại hoa trong điều kiện thời tiết âm u, có sương và mưu phùn, mưa rào đầu mùa …/.

Hoàng Mến