Các trà vải sinh trưởng, phát triển thuận lợi

Đến nay, tỷ lệ ra hoa của trà vải sớm đạt 90%, vải thiều đạt 50%. Qua kiểm tra, các trà vải sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Vai thieu 2019
Cục Trồng trọt, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra các trà vải tại huyện Thanh Hà

Chiều 19.2, Cục Trồng trọt, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn ra hoa của các trà vải tại huyện Thanh Hà.

Đến nay, tỷ lệ ra hoa của trà vải sớm đạt 90%, vải thiều đạt 50%. Qua kiểm tra, các trà vải sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Tuy nhiên đã xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại, có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ đậu quả nếu không được phòng trừ kịp thời.

Cục Trồng trọt đề nghị cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến sinh trưởng của cây để có kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Đối với vải đã ra hoa, cần tưới đủ nước để cành hoa vươn dài. Áp dụng các biện pháp làm tăng tỷ lệ đậu quả như phun phân bón qua lá, phun chất điều tiết sinh trưởng. Với cây vải thiều chưa nhú giò hoa, cần tiếp tục hạn chế độ ẩm, phun bổ sung các chế phẩm phân bón lá có hàm lượng đạm thấp để tăng tỷ lệ ra hoa. Những cây vừa ra hoa, vừa ra lộc, phải khẩn trương ngắt bỏ lộc, giúp cây tập trung dưỡng chất thúc đẩy ra hoa, đậu quả. Tiếp tục mở rộng diện tích vải VietGAP, duy trì các vùng vải xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị của vải Thanh Hà.

DŨNG CƯỜNG (baohaiduong.vn)