Cấp, phát 66,4kg thuốc chuột Gimlet 800SP hỗ trợ vụ xuân năm 2018

Sáng ngày 10/1, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã cấp, phát 66,4 kg thuốc chuột Gimlet 800SP từ nguồn hỗ trợ của tỉnh cho nông dân trong vụ xuân năm 2018.

Đợt này, mỗi xã thị trấn được cấp, phát từ 1.5 đến trên 4kg thuốc. Tổng diện tích được hỗ trợ trong vụ xuân là 8.855ha. Trong đó, diện tích lúa là 3000ha với 22,4kg thuốc; rau màu là 600ha với 4,5kg thuốc; 3.925ha vải, lượng thuốc hỗ trợ là 29,4kg và 1.330ha ổi với gần 10kg.

Thuoc chuot 2018
Cấp, phát 66,4kg thuốc chuột Gimlet 800SP cho các xã, thị trấn

Thuốc chuột Gimlet 800SP là loại thuốc sinh học, sử dụng an toàn cho môi trường. Hiện phòng NN và PTNN huyện đã hướng dẫn về các cách sử dụng thuốc chuột Gimlet 800SP cho 25 HTX DVNN trên địa bàn huyện. Bên cạnh nguồn thuốc hỗ trợ của tỉnh, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiến hành diệt chuột bằng các biện pháp thủ công khác.

Vụ xuân, các xã, thị trấn sẽ tổ chức diệt chuột làm 2 đợt. Đợt 1 tổ chức vào thời điểm đưa nước đổ ải đến gieo cấy, cấy vụ chiêm xuân và diệt chuột đối với các loại cây ăn quả từ ngày 15-30/1; đợt 2 tổ chức vào giai đoạn lúa chiêm xuân đứng cái làm đòng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4./.

Hoàng Mến