Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và nông thôn 6 tháng đầu năm 2016

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại cây trồng, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2016 của huyện nhà vẫn đạt và vượt kế hoạch.

SXNN 6 thang dau nam 2016 1
Năng xuất lúa chiêm xuân ước đạt 65-67 tạ/ha

Trong công tác gieo cấy lúa chiêm xuân, toàn huyện đã gieo cấy được trên 3.300 ha đạt 97,5% so với kế hoạch. Trong đó, lúa lai, lúa chất lượng cao chiếm gần 60% diện tích; có 10 xã, thị trấn quy hoạch được 24 mô hình gieo cấy lúa tập trung. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong 3.300ha lúa chiêm xuân, năng xuất ước đạt 65-67 tạ/ha, tăng từ 0,5-3 tạ/ha so với vụ chiêm xuân năm 2015.

SXNN 6 thang dau nam 2016 2
Trà vải thiều chính vụ đang cho thu hoạch

Diện tích vải toàn huyện là 3.927ha, trong đó có 1.300 ha vải sớm, trên 2.600 ha vải muộn. Tổng diện tích vải theo mô hình VietGAP là 103 ha, trong đó có 90ha diện tích vải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU, Singapo… Hiện nay trà vải sớm đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt  13.000 tấn, giá bán trung bình 18-24 ngàn đồng/kg, cao hơn từ 4-5 ngàn so với năm ngoái. Trà vải thiều chính vụ đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 12.000 tấn.

Công tác phòng dịch trong chăn nuôi, toàn huyện đã tiêm được trên 62.000 liều dịch tả lợn đạt 95,4% tổng đàn, 53.114 liều tụ dấu lợn đạt gần 82% tổng đàn, 2.000 liều vaccin phòng dại chó, 610 liều vaccin tụ thuyết trùng trâu bò và gần 3.600 liều vaccin Lasota, gumboro, newcate trên đàn gia cầm.

Phong trào xây dựng NTM của huyện nhà tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2016, huyện nhà có 6 xã đăng ký về đích NTM với UBND tỉnh. Đến thời điểm này, có 3 xã là Thanh Bính, Thanh Xá, Liên Mạc đã được công nhận đạt NTM, 02 xã Tân An, Quyết Thắng chờ thẩm định lại của tỉnh để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2016 sẽ có 11 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Hoàng Mến