Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm vải thiều năm 2018

Nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm quả vải thiều Thanh Hà tới mọi miền đất nước cũng như thị trường quốc tế, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện ngày càng phát triển, UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại vải thiều năm 2018.

vaithieuXK

Trong thời gian từ tháng 4-7/2018, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá bằng trực quan sinh động như treo băng zôn, khẩu hiệu về sản phẩm vải thiều Thanh Hà; tuyên truyền qua hệ thống báo đài của trung ương, địa phương về đặc tính, ưu điểm nổi trội của quả vải, diện tích cây trồng, năng suất, sản lượng, quy trình chăm sóc, canh tác… Trong hoạt động xúc tiến thương mại, huyện sẽ tổ chức các Đoàn đi xúc tiến thương mại quả vải tại cửa khẩu, các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai; tìm hiểu học tập kinh nghiệm bảo quản, tiêu thụ vải thiều tại Bắc Giang. Tổ chức in ấn thư mời, quảng cáo sản phẩm vải thiều của huyện đến các doanh nghiệp, siêu thị, đại lý, các thương nhân và các cơ quan ban ngành liên quan trên khắp mọi miền đất nước. Hỗ trợ, giám sát, chứng nhận cho các hộ dân tham gia dự án sản xuát vải thiều theo quy trình đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự và lưu thông tiêu thụ sản phẩm vải thiều, tránh tình trạng tư thương ép giá, cân sai, cân thiếu…

vai1

Niên vụ vải năm 2017- 2018 hứa hẹn được mùa, sản lượng vải của huyện ước đạt 35.000 tấn. Vì vậy ngay từ đầu vụ, công tác xúc tiến thương mại sản phẩm vải thiểu là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan đơn vị, địa phương. Đặc biệt trong việc tìm kiếm, lựa chọn và kêu gọi các doanh nghiệp đủ năng lực, đã có kinh nghiệm xuất khẩu vải thiều của huyện ra thị trường quốc tế và từng bước mở rộng sản phẩm vải thiều của huyện sang giới thiệu tại thị trường khó tính như Mỹ, các nước Đông Âu…

Hoàng Mến