Hải Dương phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả

Tận dụng những điều kiện về đất đai, khí hậu thời gian qua nhiều địa phương Ở tỉnh Hải Dương đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả như vảI, ổi, na… theo hướng hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người trồng.

Chuyen KT
Cây vải thiều được xác định là cây thế mạnh của tỉnh Hải Dương, đã hình thành
những vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh.

Mở rộng sản xuất

Trưởng phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Hải Dương Lương Thị Kiểm cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 21 nghìn ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích vải là hơn 10,6 nghìn ha, ổi 1.600 ha, na 932 ha… Trong đó, sản lượng vải trên địa bàn đạt 38.431 tấn, ổi 34.841 tấn và na 13.238 tấn. Điều đáng nói là mô hình trồng cây ăn quả đã và đang phát huy được hiệu quả khi bình quân mỗi ha trồng vải có thu nhập từ 90 đến 108 triệu đồng/năm; ổi có thu nhập từ 238 đến 286 triệu đồng/ha/năm và na có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm; cam đường canh, cam Vinh có thu nhập hơn 500 triệu đồng/ha/năm. Riêng cây vải có khoảng 60% tiêu thụ ở các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong năm 2016 tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện 11 mô hình ở vùng vải được cấp mã số xuất khẩu đi Mỹ, Ô-xtrây-li-a, EU với tổng diện tích 112 ha ở các huyện Thanh Hà 92,7 ha, thị xã Chí Linh 20 ha. Trong đó, năng suất ở những mô hình này đạt khoảng 90 tạ/ha, cao hơn gần 2,5 lần so với vùng trồng vải đại trà và giá bán cũng cao hơn. Sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu khoảng hơn 1.000 tấn, cho giá trị từ 250 đến 280 triệu đồng/ha/năm.

Để giữ thương hiệu cho cây vải thiều Thanh Hà tại thị trường trong nước và quốc tế, Hải Dương đã đánh giá, khảo sát vùng trồng, lựa chọn các hộ tham gia; đăng ký cấp mã số vùng trồng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; phòng trừ sâu bệnh; tập huấn, đào tạo cho nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP gắn với các điều kiện tiêu chuẩn trong sản xuất và sơ chế, đóng gói vải xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu kiểm soát khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Mỹ, Ô-xtrây-li-a và EU. Hơn nữa, qua mô hình vải xuất khẩu đã chuyển giao kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, sản phẩm dễ tiêu thụ, giá bán cao, giúp thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất quả an toàn.

Hỗ trợ phát triển

Theo kế hoạch, năm 2017, Hải Dương sẽ duy trì diện tích cây ăn quả trên địa bàn là 21 nghìn ha hiện có, với sản lượng 210.000 tấn. Trong đó có 8.000 ha vải được sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, diện tích sản xuất hàng hóa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm 200 ha. Ngoài ra, diện tích sản xuất an toàn theo quy trình VietGAP của cây na là 30 ha, cam 15 ha và ổi 100 ha. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất tập trung theo đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020 duy trì ổn định diện tích cây ăn quả từ 20 đến 22 nghìn ha, tổng sản lượng 220.000 tấn, chủ yếu trồng ba loại cây vải, ổi, na chủ yếu sản xuất theo quy trình VietGAP.

Tuy nhiên, hiện nay phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn gặp nhiều khó khăn do một số diện tích vải trồng tại các vùng sản xuất không tập trung, ít được đầu tư, chăm sóc nên năng suất, chất lượng, giá bán và hiệu quả kinh tế thấp hơn; tiêu thụ chủ yếu vẫn qua tư thương, hợp đồng bao tiêu còn ít, hiệu quả kinh tế từ vải không cao nên nông dân đầu tư chưa nhiều; các biện pháp bảo quản vải tươi chưa thật sự hiệu quả, thời gian bảo quản ngắn; bao bì đóng gói sản phẩm, nhãn mác chưa được chú trọng gây khó khăn cho việc nhận diện thương hiệu trái cây, nhất là vải thiều; vốn đầu tư cho sản xuất cây ăn quả của nông dân còn hạn hẹp; trình độ sản xuất, thâm canh của nông dân trong trồng cây ăn quả còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật làm ảnh hưởng đến năng suất và tuổi thọ của nhiều vườn cây ăn quả; mở rộng diện tích cây ăn quả ở một số nơi còn mang tính tự phát; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều…

Từng bước khắc phục những vướng mắc trên, trước mắt ngành nông nghiệp Hải Dương sẽ có biện pháp hỗ trợ vùng sản xuất trái cây tập trung quy mô 10 ha/vùng trở lên, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với diện tích 400 ha; chuyển đổi vùng chuyên canh lúa sang chuyên canh trồng hoa, rau màu và cây ăn quả tập trung quy mô 10 ha/vùng, với tổng diện tích hỗ trợ 300 ha; hỗ trợ sản xuất trái cây theo quy trình VietGAP 200 ha và hỗ trợ vùng sản xuất trái cây hữu cơ 100 ha. Bên cạnh đó, Hải Dương sẽ đẩy mạnh sản xuất vải an toàn theo quy trình VietGAP; trồng thay thế diện tích vải già cỗi bằng các giống vải chín sớm, năng suất cao; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu thương hiệu vải Thanh Hà để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

HÂN ĐẠT (nhandan.com.vn)