Hải Dương: sản xuất ổi Thanh Hà theo quy trình VietGAP

oi vietgap 2017

Theo UBND huyện Thanh Hà, năm 2017 trên địa bàn huyện sẽ có 80 ha ổi ở 2 xã Liên Mạc và Thanh Xuân được sản xuất theo quy trình VietGAP. Ngoài ra, cây quất cũng sẽ được áp dụng quy trình sản xuất sạch. Đây là quy trình sản xuất đã được áp dụng trên cây vải của địa phương và đang khẳng định được ưu thế trong sản xuất nông nghiệp an toàn.

Sản xuất theo quy trình VietGAP đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho ngành nông nghiệp Thanh Hà. Để quản lý sản xuất theo quy trình VietGAP, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn nông dân áp dụng đúng quy trình sản xuất các loại cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. UBND các xã cũng thành lập ban chỉ đạo, các nhóm sản xuất, ban giám sát nội bộ thực hiện quy trình VietGAP.

Việc sản xuất theo quy trình VietGAP đã góp phần khẳng định giá trị nông sản chủ lực của địa phương. Đến nay, Thanh Hà hiện đã có 3 loại nông sản được công nhận nhãn hiệu tập thể gồm: vải thiều Thanh Hà, ổi Thanh Hà, bưởi Thanh Hồng. Để nâng cao giá trị các loại cây ăn quả này, việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn góp phần tạo ra nguồn nông sản sạch, chất lượng cao để phù hợp với nhu cầu thị trường là việc làm tất yếu.

(Sở KH&CN Hải Dương)