Hầu hết diện tích vải sớm ở Thanh Hà đã đậu quả

Đến ngày 12.3, hầu hết diện tích vải sớm ở huyện Thanh Hà đã đậu quả.

rà vải muộn tỷ lệ ra hoa cũng đạt hơn 95%. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, do thời tiết thuận lợi nên năm nay cả 2trà vải nở đều và nhiều hoa hơn so với năm trước.

Huyện Thanh Hà có gần 4.000 ha vải, trong đó có hơn 1.000 ha vải sớm, còn lại là vải muộn. Huyện đang khuyến cáo nông dân tích cực chăm sóc vải theo hướng VietGAP, thường xuyên theo dõi thời tiết, dịch bệnh để bảo vệ tốt hoa, quả vải.

MN (baohaiduong.vn)