Huyện nhà đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Chiêm xuân

Vụ chiêm xuân 2015-2016 huyện nhà có kế hoạch gieo cấy 3400 ha, phấn đấu năng suất đạt 66 – 67 tạ/ha.

Cay chiem xuan

Để hoàn thành kế hoạch trên và căn cứ vào điều kiện đất đai và tập quán canh tác, vụ chiêm xuân này huyện bỏ hẳn trà trung, giảm diện tích gieo cấy trà xuân sớm, tập trung vào gieo cấy trà xuân muộn. Trà xuân sớm cơ cấu từ 5-10% diện tích tập trung gieo cấy gồm các giống như P6, Xi 23, Nếp DT22 và ĐN20. Trà xuân muộn chiếm 90-95% diện tích gồm các giống lúa thuần như: Q5, KD18, BT7, NB01, TBR225, Thiên ưu 8, Nếp 97 và lúa lai các loại như Syn6, PHB71…

Theo báo cáo của phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện, tính đến sáng ngày 15-2 toàn huyện đã gieo cấy được 950ha trong tổng số 3400ha đạt 27,75% kế hoạch, các xã đã cấy được nhiều diện tích gồm Vĩnh Lập, Thanh Bính, Thanh Cường, Quyết Thắng…

Về cơ chế chính sách hỗ trợ, vụ chiêm xuân này huyện nhà tiếp tục hỗ trợ gieo cấy giống lúa lai, lúa thuần chất lưọng đủ quy mô theo dự án phát triển vùng lúa của tỉnh. Huyện huyện nhà phấn đấu hoàn thành gieo cấy 3400 ha trong khung thời vụ tốt nhất.

Lê Tuyến