Huyện Thanh Hà phấn đấu đến năm 2020 giá trị ngành chăn nuôi, thủy sản đạt trên 860 tỷ đồng

Toàn huyện hiện có 59 vùng chăn nuôi, thủy sản tập trung với 95 hộ tham gia trên diện tích gần 220ha.Trong năm 2015, giá trị ngành chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện đạt trên 710 tỷ đồng.

anh 1 (1)

Theo đề án “Phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”, toàn huyện phấn đấu đến năm 2020, giá trị ngành chăn nuôi, thủy sản đạt trên 860 tỷ đồng. Đối với đàn lợn đạt 80 ngàn con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 13.600 tấn; đàn gia cầm là 900 ngàn con, sản lượng thịt xuất chuồng là 3.330 tấn và sản lượng trứng đạt 18 triệu quả.  Huyện khuyến khích, vận động các hộ dân có đất trong vùng quy hoạch không có nhu cầu chăn nuôi đổi, chuyển nhượng cho hộ có nhu cầu để xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào  phát triển thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm và bao tiêu sản phẩm trên địa bàn huyện. Đối với một số xã có diện tích bãi bồi ven sông thuộc vùng hạ du tiến hành quy hoạch thành vùng chuyên khoanh nuôi để khai thác nuôi rươi, cáy…

Huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, tích cực tìm ra giống mới có giá trị kinh tế cao; tăng cường quản lý chất lượng giống vật  nuôi đối với giống lợn tạo con nhiều máu ngoại; quản lý tốt thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý để tham gia vào chuỗi sản phẩm sạch, an toàn, đủ tiêu chuẩn VietGAP và xuất khẩu…

Hoàng Mến