Huyện Thanh Hà triển khai phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn năm 2018

Chiều ngày 1-3 huyện Thanh Hà triển khai phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn năm 2018; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính dự và phát biểu tại hội nghị.

Phong chong dich benh 2018
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2017, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khá. Tỷ lệ tiêm phòng các bệnh  đạt tương đối cao, trong năm đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện cơ bản ổn định phát triển tốt, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, để công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn năm 2018 đạt kết quả; PCT UBND huyện Ngô Đức Vính đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tăng cường kiểm tra vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Thú y; tổ chức tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, chuồng trại, cơ sở giết mổ, sơ chế động vật. Khi có dịch xảy ra, các địa phương phải khoanh vùng, công bố dịch và triển khai các biện pháp khống chế dịch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, không mua, bán gia súc, gia cầm mắc bệnh; không thả rông, vức xác động vật chết ra môi trường.                                                                  

          Lê Tuyến