Không để bệnh vàng lá di động lan rộng

Ngày 26-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, hiện trạng các công trình đê điều, PCLB tại Thanh Hà.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện Thanh Hà tập trung chỉ đạo khoanh vùng lúa bị bệnh vàng lá di động…

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện Thanh Hà tập trung chỉ đạo khoanh vùng lúa bị bệnh vàng lá di động, hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy xanh đuôi đen là môi giới truyền bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động mời nhà khoa học nghiên cứu, sử dụng các loại thuốc hữu hiệu để phòng trừ, không để bệnh lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Những nơi thường xuyên bị nhiễm bệnh có thể thay đổi giống, cơ cấu cây trồng phù hợp, tránh lây bệnh từ vụ trước sang vụ sau.

Kiểm tra các công trình cống Bá Nha, kè Ngọc Điểm – Trường Thành và cống Nguyễn II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện Thanh Hà chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lập phương án tu bổ các công trình đê điều, PCLB đã xuống cấp, sớm trình UBND tỉnh có biện pháp xử lý phù hợp. Những công trình cần vốn đầu tư lớn phải có phương án, chi tiết, cụ thể. Công trình quan trọng, xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn đê điều cần ưu tiên làm trước. Những công trình đã xuống cấp, chưa có điều kiện xây mới cần có biện pháp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Huyện Thanh Hà hiện có khoảng 5 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh vàng lá di động, chủ yếu ở 2 xã Thanh Hải và An Lương. Những diện tích bị nhiễm bệnh đã được khoanh vùng và phun thuốc trừ rầy xanh đuôi đen. Cống Bá Nha, Kè Ngọc Điểm – Trường Thành và cống Nguyễn II đã bị xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ kịp thời. Riêng cống Bá Nha, thân công ngắn, mang cống dốc đứng, phần thượng, hạ lưu của mái kênh đã bị xô, tụt. Phần thượng lưu Kè Ngọc Điểm – Trường Thành có diễn biến sạt lở do dòng chủ lưu áp sát vào mái kè. Các công trình này được UBND huyện Thanh Hà đưa vào kế hoạch tu bổ đê điều năm 2015.

LAN ANH