Lần đầu tiên phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây vải bằng phương tiện bay

Xã Thanh Thủy (Thanh Hà) vừa có 1 ha vải thiều chính vụ được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thí nghiệm phun thuốc bảo vệ thực vật phương tiện bay không người lái.

Nông dân được chi cục hỗ trợ công phun và tỉnh hỗ trợ một phần thuốc bảo vệ thực vật.

Thiết bị bay được gắn bình chứa 16 lít thuốc/lần phun. 1 ha phun 4 lần trong vòng 10 phút (không tính thời gian chuẩn bị thuốc và khởi động máy). Đây là lần đầu tiên tỉnh ta phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây vải bằng phương pháp này. Ưu điểm là lượng thuốc được phun từ trên cao xuống theo kiểu phun sương nên cây sẽ hấp thụ đều, đủ liều lượng, giảm sức lao động, độc hại cho người trồng vải.

Trong tháng 5 và tháng 6 tới, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tiếp tục phun bằng phương pháp này cho 30 ha tại các vùng vải xuất khẩu ở Thanh Hà.

PV (baohaiduong.vn)