Làng Đồng Hởi đón làng văn hóa

Sáng ngày 5/3 Làng Đồng Hởi xã Hồng Lạc đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Danh hiệu làng văn hóa năm 2016.

Lang VH dong hoi 2017 3
Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính phát biểu tại buổi lễ

Dự và phát biểu với cán bộ và nhân dân trong làng PCT UBND huyện Ngô Đức Vính đã biểu dương sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ và nhân dân làng văn hóa Đồng Hởi nói riêng, xã Hồng Lạc nói chung. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới cán bộ và nhân dân trong làng cần tiếp tục duy trì giữ vững và phát chất lượng, hiệu quả của Làng văn hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sông văn hóa cơ sở; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, và các đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; tiếp tục triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy tri phong trào “xây dựng làng văn hóa” với việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM; đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí để xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

Lang VH dong hoi 2017 2
Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính trao Bằng công nhận làng văn hóa cho làng

Với những kết quả trên cán bộ và nhân dân làng Đồng Hởi đã được UBND huyện công nhận làng văn hóa năm 2016.

                                                                         Lê Tuyến