Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020: Trưng bày khoảng 100 gian hàng

Ngày 24.2, huyện Thanh Hà thành lập Ban Tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020.

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, trưng bày khoảng 100 gian hàng. Ban tổ chức bố trí các khu trưng bày, giới thiệu vải và nông sản của các xã, thị trấn trong huyện; khu trưng bày nông sản tiêu biểu, chủ lực của các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trong tỉnh và khu trưng bày, quảng bá du lịch, các sản phẩm du lịch, sản phẩm viễn thông, điện tử, công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh…

Kinh phí tổ chức lễ hội dự kiến khoảng 2 tỷ đồng, do tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện.

* Huyện Thanh Hà vừa rà soát, đăng ký 8 mã vùng vải xuất sang Nhật Bản với tổng diện tích hơn 60 ha. Các xã Thanh Quang có 5 vùng, Thanh Xá 2 vùng và Thanh Sơn 1 vùng. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền nông dân chấp hành tốt các quy định của vùng vải xuất khẩu. Hiện nay, một số diện tích vải sớm ở khu Hà Đông đã đậu quả non. Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm dịch thực vật, bảo đảm chất lượng quả vải trước khi xuất khẩu, quản lý tốt mã số 9 vùng trồng đã được cấp trước đó; nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho vải.

MINH NGUYÊN (baohaiduong.vn)