Miễm phí vaccine phòng dại trên đàn chó

Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 29/3/2017.

Theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2017; năm nay, ngoài tỉnh hỗ trợ người chăn nuôi 100% tiền vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò, lợn với 03 loại vắc xin: Dịch tả lợn, Tụ dấu lợn và Tụ huyết trùng trâu bò, UBND huyện Thanh Hà sẽ hỗ trợ 100% tiền vaccine Rabisin phòng dại cho đàn chó. Giá vaccine là 10 nghìn đồng/liều/con. Đối với công tiêm, người chăn nuôi sẽ tự chi trả.

Đây là chính sách sẽ giúp tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó tăng trên địa bàn huyện tăng lên đáng kể. Tính đến thời điểm này, các xã thị trấn đã đăng ký 95.690 liều vaccine, trong đó vaccine phòng Dại trên đàn chó là trên 4.930 liều, đạt 67.01% diện phải tiêm. Nếu so với những năm trước, tỷ lệ đăng ký vaccine cho đàn chó đã tăng từ 20-30%.

Theo kế hoạch, thời gian tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 10-29/3. Cụ thể, đàn lợn tiêm từ ngày 10-18/3; đàn trâu bò tiêm từ ngày 20-24/3 và đàn chó tiêm từ ngày 25-29/3.

Để công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ cao nhất, thời gian này, các xã, thị trấn đang đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Huyện nhà phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng năm 2017 trên đàn lợn đạt trên 90%, đàn trâu bò đạt 60% và đàn chó đạt trên 70%./.

 

Hoàng Mến