Năng suất vải Thanh Khê ước đạt 900 tấn

Xã Thanh Khê hiện còn khoảng 90 ha vải, chủ yếu là trà vải muộn. Riêng khu Đa Khê, có 1 số diện tích trồng vải sớm. Hiện nay, diện tích vải của Thanh Khê đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt 10 tấn/ha, tương đương tổng sản lượng khoảng 900 tấn, tăng gấp 4 lần so với vụ vải năm 2017.

vai Thanh Khe 2018

Ở xã Thanh Khê có 1 vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn Vietegap với diện tích 20 ha ở xứ đồng thôn An Lão và Đa Khê. Diện tích vải trong vùng Việt gáp được sản xuất theo đúng qui trình nên vải đẹp, năng suất đạt cao hơn so với vùng trồng vải khác.

Riêng vụ vải năm 2017, do ảnh hưởng của thời tiết, tỷ lệ ra hoa đậu quả đạt khoảng 30%, sản lượng đạt 220 tấn, với giá bán bình quân khoảng 25.000 đ/kg đã đưa tổng giá trị thu từ vải của Thanh Khê đạt khoảng 5,5 tỷ đồng./.

                                                     Ngọc Hà