Nông dân Thanh Hà chăm sóc vải

Người dân Thanh Hà đang theo dõi sát lịch phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc vải theo hướng dẫn để quả vải bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời tiết năm nay thuận lợi cho vải ra hoa, đậu quả với tỷ lệ rất cao.

nong-dan-thanh-ha-cham-soc-vai-51-090827
Nông dân xã Thanh Sơn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho vải
nong-dan-thanh-ha-cham
Nông dân xã Thanh Sơn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho vải
nong-dan-thanh-ha-cham-soc-vai-51-090831
Nông dân rung hoa vải không đậu quả, phòng chống sâu bệnh lây lan

THÀNH CHUNG (baohaiduong.vn)