Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Huyện uỷ yêu cầu cần hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong tháng 6.

Nghi quyet DH dang 2
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc

Trong hai ngày 9/6 và 10/6, Huyện ủy Thanh Hà đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020,  tới các đồng chí cán bộ lãnh  đạo chủ chốt của huyện và các xã thị trấn.

Nghi quyet DH dang 4
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo và các đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung cơ bản về các chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng”, chuyên đề “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020″, chuyên đề “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghi quyet DH dang 3
Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lực quán triệt Nghị quyết
Nghi quyet DH dang 5
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Dũng quán triệt Nghị quyết

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng, đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nghi quyet DH dang 1
Các đại biểu dự học tập Nghị quyết

Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp trong huyện ngay trong tháng 6 phải hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, nhanh chóng cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết bằng các đề án và chương trình hành động sát với thực tiễn của từng địa phương.
 

          Lê Tuyến