Quyết tâm đưa vải thiều Hải Dương vào thị trường Mỹ

Sáng 5-3, Sở NN&PTNT tổ chức phổ biến các tiêu chuẩn, yêu cầu của Mỹ đối với quả vải nhập khẩu và bàn các biện pháp tiêu thụ vải năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương khẳng định tỉnh Hải Dương
sẽ quyết tâm đưa đặc sản vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Mỹ

Tại hội nghị, nông dân Thanh Hà, Chí Linh và các doanh nghiệp tiêu thụ vải trong tỉnh đã được nghe về những điều kiện cần thiết để quả vải Hải Dương được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các đại biểu cũng được giới thiệu về phương pháp chiếu xạ, một trong những điều kiện cần để quả vải được xuất khẩu sang thị trường này.

Đại diện Hiệp hội Vải thiều Thanh Hà đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh giúp đỡ nông dân Thanh Hà kỹ thuật, kinh phí thực hiện mô hình điểm để xuất khẩu vải sang Mỹ. Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện vận động người dân tham gia xây dựng vùng vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất chọn một vùng vải độc lập để xây dựng mô hình điểm, thực hiện các biện pháp chăm sóc vải đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho làm thử một lô hàng xuất khẩu sang Mỹ, từ đó rút kinh nghiệm làm tiếp. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đưa ra giải pháp xây dựng bộ tiêu chuẩn cho quả vải xuất khẩu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương khẳng định, tỉnh sẽ quyết tâm đưa đặc sản vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Mỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Bảo vệ thực vật chỉ rõ các việc cần làm ngay cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các doanh nghiệp, nhất là người trồng vải của Hải Dương để đáp ứng được các tiêu chuẩn.

Ngoài ra, nông dân Thanh Hà và Chí Linh cần chủ động lĩnh hội các yêu cầu của phía Mỹ để áp dụng ngay trong thực tiễn sản xuất. Các địa phương có nhiều diện tích vải cần quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng quả vải; tiếp tục mở rộng diện tích vải theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung chăm sóc để vụ vải năm nay vừa bảo đảm chất lượng, vừa đạt năng suất cao.

HẢI MINH