Ra quân làm thủy lợi vụ Đông xuân 2016

Sáng ngày 10/11, tại xã Quyết Thắng, huyện nhà đã tổ chức ra quân làm thủy lợi vụ Đông xuân 2016.

lam-tl-2016-1
Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính kiểm tra công tác làm thủy lợi

Theo kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân năm nay huyện Thanh Hà nạo vét và đào đắp gần 70.000 m3. Trong đó tiến hành tu bổ các tuyến kênh tưới của 8 trạm bơm với khối lượng là trên 1.000 m3, nạo vét cửa cống ở hai xã Thanh Xuân, Thanh Bính với khối lượng trên 6.000 mđào đắp hệ thống kênh là 12 tuyến ở 10 xã với khối lượng là 19.000 m3 và làm tiểu thủy lợi nội đồng do các HTX tự làm 413 tuyến với 25.100m3.

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, chính quyền các xã đã xây dựng kế hoạch làm thủy lợi cụ thể phù hợp với thực tế của cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa mục đích và trách nhiệm trong việc làm thủy lợi đông xuân. Toàn huyện hấn đấu làm thủy lợi nội đồng xong trước ngày 31/12/2016.

    Lê Tuyến