Sản lượng vải sớm ước đạt hơn 14.000 tấn

Theo UBND huyện Thanh Hà, sản lượng vải sớm năm nay ước đạt hơn 14.000 tấn, tăng hơn 2.000 tấn so với năm ngoái.

Nguyên nhân do lúc vải ra hoa, đậu quả, thời tiết thuận lợi, nông dân lại chủ động chăm sóc. Năm nay, huyện có 20 ha vải sớm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Vải sớm đang ở thời kỳ báo mã, khoảng 5 ngày nữa bắt đầu cho thu hoạch.

Huyện Thanh Hà có khoảng 1.200 ha vải sớm trồng ở các xã khu Hà Đông: Thanh Bính, Thanh Cường, Trường Thành, Thanh Hồng, Hợp Đức.

PV (baohaiduong.vn)