Thanh Hà: 40 ha ổi áp dụng quy trình VietGAP

Huyện Thanh Hà hiện có 40 ha ổi được áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 30 ha tại xã Liên Mạc với 167 hộ tham gia; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai 10 ha ở xã Thanh Xuân với 54 hộ tham gia. Cả 2 mô hình đều được hỗ trợ một phần kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn quy trình sản xuất cho nông dân. Huyện Thanh Hà chỉ đạo các xã trồng ổi ngoài diện tích trên tích cực sản xuất theo VietGAP, bảo đảm nông sản sạch khi xuất bán ra thị trường.

Huyện Thanh Hà hiện có gần 1.200 ha ổi được trồng nhiều ở các xã Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang và Cẩm Chế.

PV (www.baohaiduong.vn)