Thanh Hà: 60% diện tích cây vải muộn đã ra hoa

Hiện trà vải sớm, vải nhỡ tập trung ở các xã khu Hà Đông đang ra hoa, tỷ lệ đạt trên 80%; trà vải muộn tập trung chủ yếu ở các xã khu Hà Nam bắt đầu ra hoa, tỷ lệ cây đã ra hoa ước đạt trên 60% diện tích.

Trong thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến cáo các hộ làm vườn tập trung chăm sóc, tưới dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây vải. Nếu cây vải vừa ra hoa, vừa ra lộc cần tiến hành ngắt bỏ cành, lá lộc để tạo điều kiện cho hoa sinh trưởng, phát triển. Trên cây vải chưa có biểu hiện ra hoa, tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, sinh trưởng của cây để chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây vải phù hợp, kịp thời.

Hoa vai 2018
Đối với trà vải sớm cần thực hiện tưới dưỡng, bón thúc, cung cấp và bổ sung dinh dưỡng cho cây

Đối với trà vải sớm, thực hiện tưới dưỡng, bón thúc hoa và cung cấp, bổ sung dinh dưỡng bằng phun phân bón qua lá, chất điều tiết sinh trưởng, tăng tỷ lệ đậu quả cho những cây vải có hoa. Chủ động phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây vải theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chú ý phòng trừ bệnh sương mai hại hoa trong điều kiện thời tiết âm u, có sương, mưa phùn, mưa rào đầu mùa.

Qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, hiện trà vải sớm, vải nhỡ  tập trung ở các xã khu Hà Đông như Thanh Cường, Thanh Bính… đang ra hoa, tỷ lệ đạt trên 80%. Trà vải muộn tập trung chủ yếu ở các xã Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Thủy… bắt đầu ra hoa, tỷ lệ cây đã ra hoa ước đạt trên 60% diện tích./.

Hoàng Mến