Thanh Hà: Cấp 10.000 túi đựng quả vải cho các xã, thị trấn

Phòng NN-PTNT Thanh Hà đã in, phát 10.000 túi đựng vải, 2.000 tem dán, 1.000 tem treo nhận diện vải thiều Thanh Hà cho các xã, thị trấn và các doanh nghiệp để đóng gói vải.

Nhằm quảng bá thương hiệu vải thiều Thanh Hà, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà đã in, phát 10.000 túi đựng vải, 2.000 tem dán, 1.000 tem treo nhận diện vải thiều Thanh Hà cho các xã, thị trấn và các doanh nghiệp để đóng gói vải. Ngoài ra, huyện cũng phát 4.000 tờ rơi, thư ngỏ để quảng bá vải thiều và mời các doanh nghiệp đến thu mua vải. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay đã có hơn 20 doanh nghiệp đang thu mua vải tại Thanh Hà.    

* Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Thanh Hà vừa kiểm tra hơn 20 điểm cân vải sớm trên địa bàn, trong đó có 5 điểm cân của thương lái Trung Quốc. Qua kiểm tra chưa phát hiện tình trạng cân điêu, chưa xảy ra tranh chấp, ép giá giữa người mua và người bán.

Minh Nguyệt – Ngọc Hùng (baohaiduong.vn)