Thanh Hà duy trì 4.000 ha vải

Sáng 22-7, huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2013.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thanh Hà chỉ đạo tiếp tục duy trì 4.000 ha vải, trong đó có gần 3.000 ha vải thiều và hơn 1.000 ha vải sớm. Năm 2014, huyện tiếp tục thực hiện dự án sản xuất vải theo quy trình VietGAP với diện tích 40 ha ở 2 xã Thanh Khê và Thanh Thủy. UBND huyện chỉ đạo Hiệp hội Sản xuất và tiêu thụ vải thiều huyện nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phải làm tốt công tác phòng, chống úng, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão, cấp nước kịp thời phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là đối với cây vải. Huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đưa tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các xã có vải phải có trách nhiệm tìm đầu ra cho sản phẩm, tích cực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.Năm 2013, sản lượng vải ở Thanh Hà đạt 24-25 nghìn tấn quả, giá bán trung bình từ 12-16 nghìn đồng/kg, được giá nhất trong 10 năm trở lại đây.

MINH NGUYỆT