Thanh Hà hỗ trợ giống cho 8 vùng sản xuất lúa tập trung

Các vùng sản xuất lúa tập trung này gieo cấy giống DQ11 và được UBND huyện hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua giống.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, vụ chiêm xuân năm nay, ngoài vùng sản xuất lúa tập trung rộng 33 ha ở xã Thanh Hải được tỉnh hỗ trợ vật tư nông nghiệp, huyện còn xây dựng 8 vùng lúa có quy mô 10 ha/vùng trở lên tại các xã Việt Hồng, Hồng Lạc, Tân An, Cẩm Chế, Thanh Hải.

Vụ này, toàn huyện gieo cấy 2.950 ha, trong đó có 1.377 ha cấy mạ dược, 1.580 ha cấy mạ sân, còn lại là gieo thẳng.

NGUYỄN MƠ (baohaiduong.vn)