Thanh Hà: Lễ hội vải thiều vào cuối vụ vải sớm, đầu vụ vải chính

Huyện Thanh Hà vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020 quy mô cấp huyện.

Lễ hội dự kiến tổ chức tại Quảng trường Thanh Bình vào thứ bảy và chủ nhật, thời điểm cuối vụ vải sớm, đầu vụ vải chính.

Từ nay đến khi tổ chức lễ hội, huyện Thanh Hà tập trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, bảo đảm xuất khẩu đến các nước châu Âu, Nhật Bản. Huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong bảo vệ và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh để kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh trên cây vải.

MINH NGUYÊN (baohaiduong.vn)