Thanh Hà: Trợ giá giống một số cây vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Thanh Hà hỗ trợ 15 triệu đồng/ha cây vụ đông trong một vùng tập trung.

Các hộ trồng hành, tỏi được hỗ trợ 100 nghìn đồng/sào. Khoai tây giống mới được hỗ trợ 4.000 đồng/kg giống. Toàn huyện có kế hoạch gieo trồng hơn 1.000 ha rau màu vụ đông, chủ yếu là hành, tỏi, khoai tây, ngô ở các xã khu Hà Bắc, Hà Tây.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường phối hợp với các xã cung ứng đủ các loại giống cây trồng cho nông dân; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện cho các hộ nông dân trồng, chăm sóc cây vụ đông thuận lợi. Vụ đông năm nay, UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, một vùng một giống để tạo thuận lợi trong sản xuất, điều tiết nước.

MINH NGUYÊN