Quan tâm thị trường khó tính để nâng cao giá trị vải thiều

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị tỉnh Hải Dương  tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến thương mại để tiêu thụ vải cho nông dân.

IMG_9159

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh kiểm tra vùng sản xuất
vải thiều xuất khẩu đi Mỹ tại xã Thanh Thủy (Thanh Hà)

Ngày 9-6, sau khi kiểm tra vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu đi Mỹ tại xã Thanh Thủy và vùng vải sử dụng phân bón Neb tại xã Thanh Khê (Thanh Hà), Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục hướng dẫn nông dân sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến thương mại để tiêu thụ vải cho nông dân. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến các thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Nhật… để đem lại giá trị cao cho quả vải. Tỉnh cũng cần quan tâm xây dựng thương hiệu cho quả vải Thanh Hà, đồng thời áp dụng các công nghệ tiên tiến để bảo quản vải thiều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tiếp và làm việc với Thứ trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm giúp đỡ tỉnh xuất khẩu vải thiều thuận lợi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả vải. Ngoài quan tâm phát triển vùng vải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các vùng nông sản nói chung theo hướng chuyên canh, đem lại giá trị kinh tế cao.

LAN ANH (baohaiduong.vn)