Tiêu độc khử trùng môi trường Tết Nguyên Đán

Để hạn chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan, Trạm Thú y huyện xây dựng kế hoạch vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018. Thời gian từ ngày 5/2 đến hết tháng 2/2018.

Theo đó, công tác tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tập trung tại nơi công cộng, khu vực chợ buôn bán gia súc, gia cầm và quầy bán thịt sau mỗi buổi chợ; hộ chăn nuôi gia súc gia cầm; cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các hộ thực hiện phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh xung quang cơ sở, nhà xưởng.

khu trung 1

Dự kiến vào cuối tuần, Trạm Thú y huyện sẽ cấp cho các xã, thị trấn 248 lít thuốc khử trùng môi trường, mỗi xã được cấp từ 7-12 lít. Trong đó, có 188 lít Bencocid, còn lại là Cloramin. Các xã thị trấn sẽ thành lập đội phun thuốc sát trùng; thú y viên, khuyến nông viên cơ sở tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và các hộ kinh doanh buôn bán gia súc, gia cầm thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đảm bảo, đúng quy định./.

Hoàng Mến