Toàn huyện: 9/25 xã, thị trấn có 100 % số làng đạt danh hiệu làng văn hóa

Năm 2015, huyện Thanh Hà có 10 Làng – KDC đạt danh hiệu Làng – KDC văn hóa.

Lang van hoa xa co cham 2

Năm 2015 toàn huyện có 10 làng, KDC được công nhận làng, KDC văn hóa, bao gồm làng Cổ Chẩm (xã Việt Hồng); làng Lang Can 2 và Lang Can 3 (xã Thanh Lang); khu 2 thị trấn; làng Nhân Hiền (xã Hợp Đức); Thúy Lâm (xã Thanh Sơn); làng Đồng Vang, làng Đông và làng Bắc (xã Hồng Lạc) và làng Thành Thịnh (xã Thanh Cường). Nâng tổng số làng, KDC đạt danh hiệu văn hóa lên 71/94 làng, KDC, chiếm trên 75,5% tổng số làng, KDC trong toàn huyện. Như vậy, đến nay toàn huyện có 9/25 xã, thị trấn có 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa, gồm các xã: Cẩm Chế, Thanh An, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Tiền Tiến, Tân An, Thanh Cường và Thanh Bính.

 Cũng trong năm 2015, huyện nhà có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nghệ nhân ưu tú, nghệ thuật trình diễn dân gian. Đó là nghệ nhân Phạm Khắc Xoa (46 tuổi) và nghệ nhân Nguyễn Văn Kiên (85 tuổi) đều ở chi hội phường rối nước xã Thanh Hải. Lễ hội chùa Hào Xá (xã Thanh Xá) cũng được Bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015.

                                                              Ngọc Hà